2016. szeptember 3., szombat

Amit még nem hallottál Szent Mihályról

Részlet a Szent Mihály Arkangyal tevékenysége és segítségül hívása c. könyvből.

"A katolikus művészet mindig úgy ábrázolja Szent Mihály Arkangyalt, amint éppen leteríti a sátánt és úgy is, mint győztes harcost, vagy mint harcoló angyalt.


Az angyalvilág megteremtésekor Isten Szent Mihályt a második helyre tette. Lucifer volt az első angyal, a legfölségesebb természet, a tündöklő fény, az angyali remekmű. Isten minden angyalt bőkezűen elhalmozott megszentelő kegyelemmel, valamint fokozatához és betöltendő hivatalához szükséges kegyelemmel. Azonban ahhoz, hogy ők is élvezhessék Isten boldogító látását, nekik is különböző próbákat kellett kiállniuk és így kimutatniuk Teremtőjük iránti szeretetüket és hűségüket. 


Lucifer, aki maga volt a fény és minden angyalok feje, látva, hogy a többi angyal fölött áll és szebb valamennyinél, megtagadta Isten imádását. Ekkor Szent Mihály Arkangyal a lázadók által előidézett viszály láttán nagy hangon így kiáltott fel: " Ki olyan, mint Isten?" és önmagát mint egy megsemmisítve a Teremtő előtt, nagy alázattal odaállt Isten trónja elé, mélyen imádta Őt és fölajánlotta szívét, hű szeretetét, egész valóját a Fölséges Isten szolgálatára, hogy megvédje Dicsőségét a hálátlan lázadókkal szemben.


Isten dicsősége érdekében tüzes beszédben buzdította az angyalokat, hogy szegüljenek ellen Lucifer esztelen lázadásának. Ugyanakkor emlékeztette őket nagy kötelességükre: imádniuk kell Istent, és hogy a kapott végtelen sok jótéteményért mély alázattal tartoznak neki.
A Mindenható Isten, hűséges állhatatosságáért, Szent Mihálynak adta jutalmul Lucifer megüresedett helyét, és megtette a Szentháromság első Miniszterévé, minden angyali fejedelmek fejedelmévé, s az angyalok mind a kilenc kara legfőbb Fejévé. isten nagylelkűsége Szent Mihályt páratlan hatalommal és méltósággal teljes dicsőségbe emelte, leges-legközelebb a saját trónjához. Ettől a dicsőséges trónustól szállt le Szent Mihály gyakran az Ó- és Újszövetségben, hogy hű tisztelőinek hathatós segítséget vigyen."Midőn Mihály leszáll az égből, felkavarodik a tenger és megremeg a föld: ekkor tűzi ki az üdvösség keresztjét, mint győzelmi zászlót, s az égi erődből villámával sújt le a lázadó szellemekre!"Földi székhelye Olaszországban van, a Gargano-hegy szent csúcsán, a Monte Sant Angelo-n /Szent Angyal-hegy/, Foggia tartományban. Ezt a helyet ő maga választotta ki személyesen Krisztus után 490-ben, Szent Lorenzo-nak, Maiorana püspökének történt háromszori csodálatos megjelenése után. 

Ebben a Mennyek által kiválasztott bazilikában, amelyben századok óta megszakítás nélkül osztogatja Szent Mihály fejedelmi kegyeit, megfordultak pápák, császárok, s velük együtt a minden nemzetbeli püspökök és papok, szentek és laikusok, Assisi Szent Ferenc, Szent Brigitta,Aquinói Szent Tamás, Paolai Szent Ferenc, Szent Bernardin, Lellisi Szent Kamill, Szent Antal apát és sokan mások. Ők a Szent Barlang meglátogatásakor könnyektől elfojtott hangon így imádkoztak: " Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben...., taszítsd vissza a sátánt a pokolba. Ó gyönyörű, tündöklő Szellem, Szent Mihály Arkangyal, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen."Kapcsolódó cikkek:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Kukkants be egy apácazárdába! Több száz éve senki sem látta, mi van belül

Olyan dolgot osztunk meg veletek, ami Magyarországon eddig még sosem volt látható. Az alábbiakban több olyan videót közlünk, mely megal...

Népszerű bejegyzések