2016. június 13., hétfő

Akik a rendszerváltás óta „hívők”…

… az egyházközségek békés életét forgatják fel. Amikor hűségesnek kellett volna lenni, akkor a pártgyűlésen tapsoltak az első sorban.

Régen feljelentgették a hívő munkatársaikat, amiért gyermekeiket hittanra járatják. Ma feljelentgetik a papjukat, ha őskommunista hozzátartozójuk polgári temetésére nem hajlandó harangozást engedni.

„Megtérésüket” követően igyekeztek azonnal vezető szerepekhez jutni az egyházközségekben: nem egy olyan volt erkölcstelen életű nő lett hitoktató, akinek a felmenői vitették el Recskre az akkor papot, sekrestyést, kántort – s ez utóbbiak az ottani kínzásaikról halálukig nem mertek beszélni, nehogy családjuk veszélybe kerüljön.

Olyan volt vezető óvónő is aktív hitoktató lett, aki a rendszerváltás előtti karácsonyon még Lenin-szobrocskát tett az óvodásai elé.

Ha nem valamelyik belső szektához (értsd: karizmatikus, vagy egyéb mozgalomhoz) csatlakoztak, akkor ultra-modernkedve, lenézve, megvetve az Egyház lelkiségi gyakorlatát és jogszabályait felolvasók, akolitusok, nős diakónusok akartak lenni – és sajnos lettek is.
Mindig mindenhez jobban értenek, így pl. a teológiához is, holott szentségtörések sokaságában élnek, egy sort nem értenek pl. a teológiából, de néhány betanult idézettel igyekeznek mindenkit lehengerelni – mint a „klasszikus” szektások.

Még ők vonnak kérdőre, hogy miért nevezzük nevén a bajokat, amelyek elharapóztak és alapjaiban próbálják Krisztus művét megrendíteni. Akad közülük ilyen-olyan szabadkőműves klubtag, s mint ilyen tüntet a karitatívnak látszó tevékenységgel, holott nem veszi észre, hogy munkáját a szabadkőművesek használják fel a hatalomátvételre.

Az irányított, hazug médiát figyelik és fogadják el feltétel nélkül, holott az valóságnak semmi köze a hírekben megjelenő szenzációkhoz. (A katolikusnak nevezett médiumokat réges-régen nem katolikusok tartják hatalmukban, hanem az Egyházat az utóbbi 50 esztendőben meggyalázó bérencek.)

Hasonlítsák össze a mostani pápa (?) szerdai általános kihallgatásairól készült filmfelvételeket és azokat, amelyek még a valódi katolikus egyház idejéből valók. Két évezred óta tudjuk, hogy amikor egy egyházi személy – legyen akár a pápa – a szétzüllesztett és erkölcstelen világ kedvence – akkor bizonyosan rossz úton haladunk.

Holmi újfajta belső szekták – amelyeket a legutóbbi zsinat óta favorizálnak – mindent a show-műsorok szintjére süllyesztettek. Undorító egyen-mosolyuk mögött az Egyház eretnekségeinek vissza-visszatérő „felsőbbrendűsége” nyilvánul meg. Ők a „tiszták és üdvösségre egyedül jogosultak”, akik pedig feláldozták magukat és egzisztenciájukat a most tobzódók aljas árulása idején, azok le vannak nézve, ki vannak dobva. Szégyenletes, hogy ehhez hitetlen és erkölcstelen papok sokasága asszisztál.

Ma már „nem akarnak a középkori egyházhoz tartozni”: hát persze, hiszen a középkori protestantizmus késői leszármazottaiként gyalázzák meg a vértanúk véréből szárba szökkent krisztusi magvetést.

Ha arra van idejük, hogy a magyar helyesírási szabályokat kerékbe törve hozzászólásokat írogatnak, akkor arra is kellene időt szakítani, hogy végre magukba nézzenek és legalább egyszer életükben érvényes gyónást végezzenek.

Kérdőre vonnak, hogy ki hatalmazott fel a római katolikus jelző használatára – megmondom: sok-sok esztendei papi munkám, amelyekkel jól működő egyházközségeket, lelkileg erős híveket hagytam utódaimra.


A „divatból damaszkuszi úton járó gyorshajtók véleménye” cseppet sem érdekel. Egyházunk javításán fáradozunk, nem pedig sátáni disco-k építésén. Ha a pápa eretnek, akkor elveszíti a pápaságát, az engedelmesség alól fel vannak oldva a hívek. A hűségesek mindig, minden időben kihozták a bajból az Egyházat, az időszakos júdáspénzen megvásároltak pedig lelki akasztófán végzik.

Pater Anonymus,

aki nem mutatkozik be, mert elege van a szabadkőműves hitetlenek ellencsapásaiból.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Kukkants be egy apácazárdába! Több száz éve senki sem látta, mi van belül

Olyan dolgot osztunk meg veletek, ami Magyarországon eddig még sosem volt látható. Az alábbiakban több olyan videót közlünk, mely megal...

Népszerű bejegyzések