2019. május 7., kedd

Magyar fiatalok tettek gyönyörű fogadalmat egy legénybúcsún


Megható videó terjed a neten: a Prágai Magyar Katolikus Plébánia által közzétett felvételen nyolc magyar fiatal tesz fogadalmat a templomban. 
A nyolc gyermekkori barát egyikük legénybúcsúján vett részt a cseh fővárosban, amelynek végén a vőlegénynek az volt a kérése, hogy egy templomban tegyenek fogadalmat
Már önmagába véve is nemes gesztusként és egészen ritka tettként beszélhetünk az imádkozásról, azonban a fogadalom szövege különösen megindító:
Fogadalom
Én…. ünnepélyesen fogadom Isten előtt, hogy teljes felelősséget vállalok magamért, hitvesemért és gyermekeimért.
Szeretem, megvédem és szolgálom őket és tanítom Istenünk törvényeire, mint otthonunk lelki vezetője.
Hűséges leszek a feleségemhez, szeretem és tisztelem őt, akár az életemet adnám érte ahogy Krisztus tette értem.
Fiaimat, lányaimat arra tanítom, hogy szeressék Istent teljes szívükkel, teljes elméjükkel és minden erejükkel,arra intem őket, hogy tiszteljék a tekintélyt és éljenek felelősségteljesen.
Megismertetem velük Isten nagy tetteit, rendszeresen imádkozunk és megtanítom őket Isten igéjére. Hisz amelyik család együtt imádkozik, az együtt is marad. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevedben, ott vagy közöttük. (Máté 18,20)
Ellenállok a gonosznak, igazságos és irgalmas leszek.
Imádkozom családomért, barátaimért és másokért, kedvességgel, tisztelettel és könyörületességgel bánok velük.

Kapcsolataimban jóindulat, tisztelet és együttérzés vezet.
Szorgalmasan dolgozom, hogy gondoskodjam a családom szükségleteiről.
Igazat mondok és betartom az ígéreteimet.
Megbocsátok az ellenem vétkezőknek és megbékélek azokkal, akiket bántottam.
Tanulok a hibáimból, megtérek bűneimből, és becsületesen járok, mint olyan ember, aki számadással tartozik Istennek.
Fedhetetlen leszek, mert Istennek tartozom felelősséggel.
Tisztelem Istenemet és engedelmeskedem akaratának.
Hűséges leszek az Ő Egyházához, az Ő igéje szerint járok és az Ő akaratát cselekszem.
Bátran fogok cselekedni azzal az erővel, amelyet Isten ad,
hogy teljesítsem ezt a Fogadalmat életem végéig az Ő dicsőségére.
Én és házam népe az Úrnak szolgálunk. (Józsue 24,15)
Légy erős és kitartó. Csak légy bátor és igen erős. (Józsue 1,6-7)
Segíts, hogy mindig rád fókuszáljunk Jézusom, hogy hozzád forduljunk életünk minden pillanatában, hisz te vagy mindenünk mindenben.
Számon kérhető rajtunk ez az eskü, most nagyon hiszünk a fogadalmunkban és elhatározásunkban mert most, hogy itt állunk nincs kihívás, nincs ellentmondás, nincs konfliktus. Biztosak lehetünk abban, hogy lesznek kihívások, jelentkezni fognak az ellentmondások és a konfliktusok. És e perctől fogva, hogy a fogadalom szerint kezdünk élni, bátorságra lesz szükségünk, bátorságra, bátorságra.

A fogadalomnak gyönyörű története van: a gyermekkoruk óta baráti társaságot alkotó fiatalok egy nyaralás alkalmával a tábortűz körül voltak, amikor úgy érezték, hogy hálát szeretnének adni Istennek egymásért, az életükért. Az alkalom során olyan mély Isten-élményük volt, hogy onnantól kezdve a mai napig havi rendszerességgel találkoznak és imádkoznak.
Megosztják nehézségeiket és örömeiket is, ezeket pedig Isten elé viszik. 
Ezen alkalmak során jött az újabb ötlet: fogadalmat kellene tenniük. A különleges ígéretet minden évben megújítják egy pap jelenlétében az oltárnál, amely után áldást kapnak. 
A legénybúcsún pedig magától értetődően jött a gondolat, hogy a szórakozás után Istennek is hálát adjanak az életükért, imádkozzanak barátjukért, aki hamarosan élete végéig szóló hűséget fogad menyasszonyának. 
777
További cikkek:2019. május 1., szerda

Így imádkozz az ellenségeidért

"Nem érdekel, hogy 5 éves vagy vagy 105, ISTEN, az egész örökkévalóságból téged választott ki, hogy ott légy, ahol vagy, a történelemnek  pont ebben az idejében, hogy megváltoztasd a világot." Mother Angelica

Az ausztriai Klagenfrutban élő Lamberger Antóniának mondta a Mennyei Atya:

Ti, a végső idők emberei sok támadásnak vagytok kitéve. Ezek még növekedni fognak oly módon (mértékben), hogy segítségem nélkül csaknem reményvesztettek lennétek. Ez okból egy tanítást akarok adni nektek, hogy hogyan tudjátok mindezeket a támadásokat az Én kegyelmemmel könnyen elhárítani.

Halljátok: Aki ellenségeiért imádkozik az elveszi a lehetőséget tőlük, hogy ártsanak neki. De lélekben és igazságban kell értük imádkozni./Nem csak a szavakat kimondani/ Csak az ilyen imának van hatalma legyőzni a sötétséget.Így imádkozzatok:

Mennyei Atya, küldd le szeretett Fiaddal, Jézus Krisztussal, a mi Megváltónkkal és Boldogságunkkal szent atyai szeretetedet a sötétség minden terjesztőjére, hogy általa megtérjenek vagy saját területükön maradjanak.

Atyánk küldd le atyai szeretetedet, hogy mindazt, aki üldözni akar minket, vagy elárulni, vagy más rosszat forral ellenünk, jelenléted megakadályozza, terve véghezvitelében. Küldd le szeretet-tüzedet minden hazugra, rágalmazóra, képmutatóra, hogy helyesen ismerjük fel őket és meg tudjuk védeni magunkat velük szemben.

Atyánk, áraszd ki szeretetedet minden bűnözőre, az erőszak, a gyilkosság, a vad hatalomvágy eszközeire, hogy ne tudjanak nekünk és az emberiségnek ártani. Atyánk bocsásd le szent szeretet-erődet, mint villámot a földre, ha gyilkosok vonulnak majd át a világon, és rosszat akarnak tenni minden népnek.

Atyánk légy akkor velünk, légy a mi védelmezőnk, a mi vezetőnk. Légy a mi oltalmunk, erőnk és erősségünk. Atyánk áraszd szent atyai szeretetedet minden népre! Töltsd el őket szent tüzeddel, hogy felismerjék az idő veszedelmét, melyet az ősi kígyó ravaszsága okozott. Atyánk, légy mindenütt az igaz parancsoló. Parancsolj a sötétségnek, hogy távozzék és kerülje az embereket. Atyánk, Te legjobb Atya, tedd amit atyai szereteted jónak, igaznak és üdvösnek talál.       Ámen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gyermekeim, el tudjátok képzelni ezeknek a szavaknak a hatalmát, ha tiszta , odaadó, szerető lélekből száll hozzám?

Bizony mondom: egy lélek, aki szívből könyörög Hozzám, erősebb mint egy hadsereg ördög,
mert Én vagyok az ereje és eléje sietek seregeimmel.

Ti nem imádkoztok ellenségeitekért, ezért vagytok nekik, az ő önkényüknek kiszolgáltatva. Ti magatok vagytok ebben a hibásak! Gyűlölitek, rágalmazzátok ellenségeiteket és féltek tőlük /akiket nem ismertek/ el akartok bújni előlük.

De Én azt mondom imádkozzatok értük, hogy kiárasszam rájuk atyai szeretetemet és meg fogom tenni. Könyörögjetek hozzám akaratom szerint, akkor ellenségeitek tehetetlenek lesznek   veletek szemben. Én szabaddá tettelek titeket és ezáltal egészen kezembe vettelek.

Mondom nektek: aki ellenségeiért, rágalmazóiért és azokért akik rosszat tesznek neki, nem imádkozik szavaim szerint, az jajveszékelni fog a szorongatás óráiban, mert tehetetlenül ki lesz szolgáltatva azoknak a hatalmaknak, akik kivonultak, hogy az emberiség nagy részét elpusztítsák. Legyen ez az ima számotokra mentőhorgony az eljövendő bajok idején.  

terez-imacsoport.blogspot.com

2019. április 18., csütörtök

"Az én Szeplőtelen Szívem győzni fog"


Mária szeplőtelen szívének győzelméről
- A Fatima titkai c. egyházi dokumentumból -


"Szeretném idézni a titok joggal híressé vált mondását: "Az én Szeplőtelen Szívem győzni fog". Mit jelent ez? Azt, hogy az Isten számára nyitott, az Isten szemlélése által megtisztult szív erősebb minden fegyvernél. Mária "igenje", szívének szava megváltoztatta a világtörténelmet, mert bebocsátotta a Megváltót e világba - mert ennek az igennek a terében Isten emberré tudott lenni és örökre az marad. A Gonosznak van hatalma a világban, látjuk, újra meg újra megtapasztaljuk; van hatalma, mert a mi szabadságunk eltéríthető Istentől. Mióta azonban Istennek emberi szíve van és az emberi szabadságot a jóra, Isten felé fordította, nem a rosszra való szabadságé az utolsó szó. Azóta érvényes: "A világban üldözést fogtok szenvedni, de bízzatok, én legyőztem a világot" (Jn 16,33). Fatima üzenete arra biztat, hogy merjünk bízni ebben az ígéretben.

2019. április 16., kedd

...és akkor Párizs elkezdte énekelni az Üdvözlégy Máriát


Nehéz szavakba önteni azt az érzést, amelyben hétfőn osztozott Franciaországgal az egész világ. Mégis talán a hatalmas tűz mellett kezd el pislákolni egy másik láng, a hit lángja.

Hétfő este őszintén megráztak azok a felvételek, amelyeket Párizsból sugároztak hírtelevíziók profi és a közösségi oldalak alkalom szülte tudósítói.

Nem kötődöm érzelmileg Franciaországhoz, kötődöm azonban minden egyes templomhoz a világon, ahol Istent dicsérik, ahonnan ima száll az égbe. Egy európai főváros szívében lángoló katedrális képe pedig különösen is megfog.

Tanulságos volt a reims-i érsek megnyilatkozása, aki arról beszélt, a székesegyház toronycsúcsának ledőlése azért is bír elemi erejű szimbolikával, mert az Isten felé mutató ujjat jelenítette meg… 

Sokan, akik követjük az európai kereszténységgel kapcsolatos eseményeket, figyeljük a helyzet alakulását, a tendenciákat, osztjuk az érsek szomorúan figyelmeztető gondolatát.
Hétfő este Franciaország-szerte megkondultak a harangok. A Notre-Dame-ért, s mint máskor is: a lelkekért szóltak.

Aztán Párizsban a Mi Asszonyunkat mardosó tüzet döbbenten figyelő tömeg egyszer csak elkezdte énekelni az Üdvözlégy, Máriát. Egyre több beszámoló szólt arról, hogy az emberek a városban térdre ereszkednek és szent énekeket énekelnek. “Ave, Maria”, énekelték, miközben égett a templom.
Megható és mély pillanatok voltak ezek. Talán ilyen lehet, amikor egy nép visszatalál az Úrhoz. Talán ilyen lehet, amikor rájön, hogy katedrálisa, amely mellett nap mint nap elrobog, több kulturális örökségnél, turisztikai attrakciónál, esztétikai értéknél. Több köveknél, túlmutat önmagán. Talán ilyen, amikor egy nép újra felfedezi, hogy az Isten felé mutató ujj összeomlása mély dráma, s ha a lángokban álló templomból már nem lehet, az utcáról mondja el fájdalmát egyetlen nappal Virágvasárnap után.

Megrázó és megható volt a hétfő este Párizsban. 


www.777blog.hu

2019. március 16., szombat

Szeretnél napi 7 szentmisét fillérekért? - Életed végéig + azon is túl

Akkor kattints az alábbi linkre, és támogasd a Verbita Miseszövetséget, amit már XII. Piusz és II. János Pál pápa is ajánlott.

http://verbita.hu/miseszovetseg

A Missziós Miseszövetséget Szent Arnold Janssen atyánk azért hozta létre, hogy felhívja a figyelmet a Szentmiseáldozat végtelen nagy értékére. Missziós, mert a felvételi tagdíjjal a világmissziók ügyeit támogatják; Miseszövetség, mert olyan világméretű közösség, melynek tagjait a Szentmise fűzi össze. Bárki kérheti saját maga és szerettei részére a Szentmise maradandó kegyelmeit.

Tíz nagy lelki előny:
1. A Miseszövetség tagjaiért, azok különös szándékaira és szükségeiért napi hét (évi 2555!) Szentmisét mutatnak be a verbita missziós atyák a világ különböző pontjain. A Szentmiseáldozat végtelen értékében mindenki ugyanúgy és a maga teljességében részesül. Isten áldása együtt száll le az egész közösségre, a Missziós Miseszövetség minden tagjára.
2. A tagok a miseszövetségi Szentmisék kegyelmeiben haláluk után is részesülnek, amikor talán már mindenki megfeledkezik róluk.
3. Aki a Miseszövetségbe felvéteti elhunyt hozzátartozóit, ápolja velük a lelki kapcsolatot.
4. A tagok megtanulják értékelni a Szentmisét, és ennek folytán másokat is erre ösztönöznek.
5. Élő szeretteinket tudtuk nélkül is beírathatjuk, hogy a Szentmise révén külön kegyelemben részesülhessenek.
6. Akinek élete elemévé válik a Szentmise, az örömmel segíti, hogy mások is felfedezzék annak végtelen értékeit.
7. A tagok anyagilag is támogatják a világmissziót, mivel tagsági díjukkal segítik annak munkáját: hozzájárulnak a hithirdetés, Krisztus Örömhíre terjesztésének költségeihez.
8. Minden egyes tag aktív, lelki munkatársa az Isteni Ige Társaságának, melynek több mint 6000 fogadalmas tagja fáradozik az Evangélium terjesztésén.
9. A napi Szentmisék kegyelmeiben való részesedés erőt ad a mindennapi élet küzdelmeinek megvívásához. Érezzük, hogy Isten velünk van, amikor ránk nehezednek az élet terhei.
10. A pápák külön áldásukban részesítik a Miseszövetség tagjait és terjesztőit.

A Miseszövetségbe való felvétel feltételei:
1. Mind az élők, mind az elhunytak személyenként - tehát nem csoportban - vehetők fel a Miseszövetségbe.
2. Beküldjük azoknak a vezeték- és keresztnevét, akiket be szeretnénk íratni. Az elhunyt szeretteink neve elé tegyünk egy kis keresztet (+).
3. Az egyszeri felvételi díj személyenként 7.000,- Ft, melyet tanácsos a Missziós Titkárság csekkjén vagy banki átutalással befizetni. A szelvényen jelezzük az összeg rendeltetését („Miseszövetség") és a tagságra jelölt nevét.
4. A tagok részére nincs külön kötelezettség, azonban mégis ajánlatos naponként egy Üdvözlégy Máriát elmondani a következő záró fohásszal: Mária, apostolok királynéja, segítsd a missziókat!
5. A tagok halálát nem kell utólag bejelenteni.

A pápák ajánló sorai:
„Fentnevezett Miseszövetséget szívből ajánljuk, és mindazokra, akik abba beiratkoznak, azt terjesztik és támogatják, szeretettel adjuk apostoli áldásunkat." (XI. Piusz pápa, 1925. október 12.)
„Szeretettel áldjuk meg mindazokat, akik a Missziós Miseszövetséget bármely módon támogatják és terjesztik, és hőn óhajtjuk, eszközölje ki a szent áldozat ereje, hogy legyen az Úr neve a pogányok között, és az egész föld imádja és dicsőítse Őt."
(XII. Piusz pápa, 1939. július 21.)
„A miseszövetségi tagságot készséges lélekkel ajánljuk, és kívánjuk, hogy a mi korunkban is hathatósan segítse az Egyházat az evangélium hirdetése feladatában. A terjesztőkre és tagokra nagy szeretettel adjuk apostoli áldásunkat."
(II. János Pál pápa, 1979. március 22.)
A Miseszövetség után a következő címen lehet érdeklődni:
Missziós Titkárság, Szent Imre Missziósház, 9731 Kőszeg, Pf. 74.
tel.: 06-94/562-205 (munkanapokon délelőtt 9:00-11:00)
e-mail: misszio@verbita.hu
Adományok, Miseszövetségek befizetése:

Missziós Titkárság bankszámlaszáma 10700024-69018251-51100005 (CIB)

Kérésre csekket is küldünk!

2019. március 15., péntek

"Adok 50 000 Ft-ot, ha meggyőzöl, hogy a házasság előtti szexuális élet jó"


Hiánypótló előadás a tisztaságról.

Hodász András atya előadása letölthető INNEN.


Kapcsolódó cikkek:

Naponta 60 km-t biciklizett az árvákért Regőczi atya


Ha még nem olvastad Regőczi István atya - Az Isten vándora című könyvét, most itt az idő, hogy elkezdd! Jó hír, hogy nemrég került be a PPEK állományába, így már ingyenesen elérhető INNEN.

Ifjúkorában, a Horthy-korszakban gyalog jutott el Belgiumba, ahol gyermekként rövidebb ideig már tartózkodott, hogy Krisztus hívásának engedve szemináriumba lépjen, majd pappá szenteltesse magát.Mindenütt, ahol megtelepedett, első dolga volt templom vagy kápolna építése, hogy híveivel együtt a közöttünk lakó Krisztusból meríthessen erőt. Az örökmécses hét helyen történt meggyújtása után vagy azzal párhuzamosan több helyen árvaházat is létesített. Hogy a rászorulókat a legszükségesebbekkel elláthassa, naponta nemegyszer 50-60 kilométert biciklizett és koldult, viselve a kenyér helyett kapott megaláztatásokat. 

Püspöke hamarosan Kis-Vácra helyezte, ahol 240 árvát befogadó intézetet is alapított. Mivel gyermekeihez az árvaház kommunista feloszlatása után is ragaszkodott, 1949-ben internálták. Ezenkívül még háromszor vették őrizetbe. A legutolsó során börtönre ítélték, mert egyik könyvét Belgiumban engedély nélkül merte megjelentetni. Alig szabadult, gyermekmentő munkásságát igyekezett tovább folytatni. Máriabesnyőn létesített 60 árva számára otthont, majd Máriaremetén családi házában kezdett árvákat nevelni. Házát később Lékai bíboros úr rendelkezésére bocsátotta, aki aggok otthonává alakíttatta át. 
Egyik szobrászművésszé lett növendéke márványból faragta ki a „magyar Pietà”-t, amelyik Lourdes-ban áll, István atya köszönetet mondó hálatáblájával. 

A hálaadás és a köszönetet mondani tudás István atya lelkületének egyik legjellemzőbb vonása. Szüntelenül hálát mond Istennek az általa nevelt 10 papért, a 7 templomért, a 300 igaz emberré formált árváért, a flamand nyelven írt és Belgiumban hatalmas sikert ért 5 könyvéért, a Krisztusért viselt bilincsekért, hálát mindenért. Hálaimájához mi is csatlakozunk, és megköszönjük Istennek, hogy ilyen nagyszerű embert és papot adott egyházunknak és magyar népünknek. A halál levele Jézusnak

+Jézus válaszol


Kapcsolódó:

Űzd el a farkasokat!


Űzd el a farkasokat!


"Az I. század egyházatyái nagyon világosan fölismerték azt a szellemi harcot, amit vállalnunk kell lelki növekedésünk érdekében. Tanúságot tettek arról, hogy mit jelent a Krisztusban való győzelem.

Tertulliánusz írta: „Mivel mi hiszünk Jézusban, a démonok alá vannak vetve Krisztus szolgáinak. Vagyis nekünk. Érintésünkre az ítélet tüzétől való rettegés fogja el őket, és parancsunkra kénytelenek távozni a testből, ahová bejutottak.”

Origenész pedig azt írja: "A hívő ember, aki egyedül Istennek és az Ő hívó szavának engedelmeskedik, nem szenved bántalmat a démonoktól, mert Isten hatalmasabb náluk."


Nagyon fontos, hogy ez a hit erős legyen bennünk, mert ha mi Krisztusban vagyunk, akkor a gonosz lelkek félnek tőlünk. A mi imánkra rettegés fogja el őket. Senkinek sem szabad félnie, hogyha a gonosz lelkek működéséről olvas. Ezt azért mondom, mert van olyan ember, aki nem mer elolvasni egy könyvet erről a témáról, mert fél attól, hogy a gonosz lelkekkel való foglalkozás kibillenti lelki egyensúlyából. Pedig ha győzni akarunk, ismerni kell az ellenség szándékait. Mi Krisztusban vagyunk, és Krisztus felette áll minden hatalomnak. A gonosz lelkek félnek tőlünk, hogyha mi ezt a krisztusi közösséget megőrizzük. Ha elhanyagoljuk a hitet, vagy bűnben élünk, teret adunk a gonosz léleknek, hogy tovább kísértsen, és még mélyebben vigyen bele a rosszba, vagy meg is kötözze a lelkünket. Fontos ezért, hogy megőrizzük szívünk tisztaságát."

A szabadítás katolikus kézikönyve IDE kattintva ingyenesen elérhető.

További cikkek:


2019. január 1., kedd

Így csempésztek Bibliát a vasfüggöny országaiba


Egy 20. századi hitvalló lenyűgöző élettörténete: Richard Wurmbrand beszél megtéréséről és börtönéveiről Fulton J. Sheen amerikai érseknek. Tanúságot tesz arról, hogyan tapasztalta meg a börtönben a Biblia igazságát, Krisztus jelenlétét és a sátán gyűlöletét. Utal a marxizmus és Karl Marx sátánista kapcsolatára. Végül elmondja, mivel érdemelte ki a kommunistáktól „a világ egyik legrafináltabb csempésze” kitüntető megjelölést.

(A felirat automatikus vagy a cc gombbal előhívható)

Christianae

Kukkants be egy apácazárdába! Több száz éve senki sem látta, mi van belül

Olyan dolgot osztunk meg veletek, ami Magyarországon eddig még sosem volt látható. Az alábbiakban több olyan videót közlünk, mely megal...

Népszerű bejegyzések