2018. május 20., vasárnap

Honnan tudhatom, hogy Isten papnak/apácának hív?


Milyen is a papok élete? Ezt is mutatja be ez a videósorozat. Ma a a hivatásról és a hivatás felismeréséről lesz szó.

Jöjj, Szentlélek...Jöjj Szentlélek, szállj közénk,
hozz a mennyből tiszta fényt,
amit nem tud adni más!
Üres a szív nélküled,
jöjj és oszd ki kincsedet,
jöjj szívünkbe, ragyogás!
Lelkünk mélyén új lakó,
bajainkban biztató,
zűrzavarban enyhülés,
fáradságban nyugalom,
forró nyárban fuvalom,
könnyet törlő drága kéz!
Mélyeinkben megmerülsz,
mennyből szálló enyhe tűz,
gyújtó, boldog hatalom!
Könyörülj az emberen,
teremtsd újjá, Végtelen!
Nélküled csak puszta rom.
Ahol gaz van, tépd a gazt,
ami szennyes, mosd meg azt,
ami száraz, azt locsold,
fagyot oldjon meleged,
lágyítsd meg a köveket,
ahol seb van, orvosold.
Hétszer újít meg a hit,
hét ajándék gazdagít,
hogyha átjár szellemed:
tedd termővé életünk,
boldog halált adj nekünk,
örök boldog örömet!

2018. május 9., szerda

A protestánsok és a valóság

Luthernek és hitsorsosainak az volt egyik sokat hangoztatott vádja Róma ellen, hogy a bibliát nem engedi hívei kezébe. Abban a téves hitben vannak, hogy a Márton «apostol» lett volna a bibliának első német fordítója. A tudományos kutatás azonban rácáfolt állításukra. Az Our Sunday Visitor az 1500 – tehát Luthernek a katolikus egyházból történt kicsapatása – előtti időből a világ könyvtáraiban 5437 bibliát állapít meg. Nyelv szerint:
latin 4509
német 762
olasz 98
cseh 49
francia 19 volt.

Luther idejében 1517-ig még 45 újabb kiadás jelent meg, melyekből még ma is van legalább négyezer példány.
(Rózsafüzér Királynéja. Képes havi folyóirat. A Rózsafüzértársulatok hivatalos lapja. Szerk.: P. Márk Ágoston M. O. P. XLVIII. évfolyam, 5. szám, 1932. május. 120. old. Dr. Élő Károly Jelenségek című rovata.)

Levél a férfiaknak


A negyven év alatti férfiak 70 százalékának nincs gyermeke. 

A statisztikai adat megdöbbentő, de csak elsőre, hiszen a 25-30 év közötti nők 71 százaléka is gyermektelen még. Kell a ház, a ragyogó életfeltétel, autó, minden! Kell, pedig mindenki tudja, hogy minden csiga növeszt magának csigaházat, de a csigaházban nem fog soha csiga nőni! 


A Kárpát-medencében mennyi üres ház van! Mikor 1993 szeptemberében Déván befogadtuk az első rend gyereket, azzal kezdtem, hogy a hétfőn a tanévkezdés után, az esti szentmisében kihirdettem, hogy másnap reggeli misére a kedves hívek hozzanak nagy lábosokat, fazekakat, hogy legyen miben főzzön a 18 éves szakácsnőnk! Ugyanerre a szentmisére készülve két kenyeret letettem a Szent Antal oltárra, és a mise végén nem csak megáldottam az "adományba kapott kenyereket", hanem el is mondtam a kedves híveknek, hogy az ismeretlen adakozó példáját követve milyen szép lenne, ha nagylelkűen megosztanák a kenyerünket az éhezőkkel! Hogy örvendtünk, mikor november elejére elkészült a négy csempekályha és mi begyújthattunk abba a pár szobába, melyben az egész intézmény lakott!? Számunkra felejthetetlen élmény az akkori szegényes, egyszerű élet, az, hogy a folyosóra nyíló szobáink ajtaján a Máltai Szeretetszolgálattól kapott pokrócai lógtak míg el nem készültek október végére a nyílászárók, az ajtók. Nem volt semmink, de minden egyes ajtónkon kopogtató gyereknek igent mondtunk, és kacagva megtörtük az újonnan jött maszatossal az amúgy is szűkös kenyerünket! A családalapításhoz nem anyagiak kellenek, hanem szeretet, bátorság és élő hit a gondviselő Istenben, a többi megadatik! Kérdezik, hogy megbántam-e azt, hogy a kommunizmus bukása után, a nagy szegénységben, semmi nélkül belevágtam az élet szolgálatába, a nagycsalád alapításába? Ha mindent újra kellene kezdeni, mindent, de mindent ugyanígy tennék, csak sokkal nagyobb bátorsággal, lendülettel, és nem rezdülnék össze a pánikoló emberek sopánkodásán! Isten él, és aki az élet mellett dönt, az a gondviselő mennyei Atyánk mellett dönt! Mi nem tudunk úgy a gyermek mellé állni, hogy a jó Isten ne állna ezerrel jobban ugyanaz a gyermek mellé! Minden gyermek, a te vérszerinti gyermeked is Isten gyermeke, Krisztus meghalt érte a kereszten! Teremtőnk jobban szereti a gyermekedet, mind te magad, ezért bízhatsz benne, hogy mindennapi anyagi gondjaidban is melletted áll! Kéretlenül is segít, csak vedd észre, szedd össze és készítsd el a mannát és a a fürjeket!! Kedves férfiak, mikor a feleséged szül, akkor nem csak egy gyermek születik, hanem egy édesanya, egy édesapa is! Gyermeked születése tesz férfivá téged, nélküle egy elkezdett torzó, egy be nem fejezett vázlat vagy! Ezt akarod?! Bangó, önző vén legényként akarod leélni életed? Vagy jobb esetbe te magad akarsz gyermeked nagyapja lenni? Mire vársz?! Arra biztatlak, hogy seperd ki életedből a félelmet, merj az élet mellett dönteni, merj kedvesed elé állni, merd megkérni a kezét, légy férfi, tedd feleségedet anyává, magadat meg boldog családapává, értékes gyümölcstől roskadozó termékeny fává! Vállald a családot, a gyermeked, gondoskodj szeretteidről, nap mind nap gyönyörködj házad népében és boldog leszel!!


Szeretettel, 


Csaba testvér

2018. május 3., csütörtök

.


Így felelj, ha kérdeznek

Egy társaságban egy úr kijelentette, hogy ő semmiféle vallásban sem hisz, még pedig azért nem, mert annyiféle vallás van és ezek valamennyien ellenmondanak egymásnak. Erre egy jelenlevő úriember következőkép válaszolt: «Hasonlókép nagyon eltérők a vélemények a táplálkozást illetőleg is. Sokan csak a húsételt tartják táplálónak, mások viszont csak a növényi táplálékot tartják egészségesnek. Vannak, akik egészségi szempontból elengedhetetlennek tartják, hogy az ember hetenként egy napon böjtöljön; Kneipp plébános azt sürgeti, hogy étkezés közben ne igyunk stb. Szóval annyiféle vélemény van a táplálkozás helyes módjáró, hogy legokosabb, ha az ember egyáltalán nem táplálkozik.» Az illető elértette a talpraesett választ s bölcsen elhallgatott.
(Okos felelet c. írás, Rózsafüzér Királynéja. Képes havi folyóirat. A Rózsafüzértársulatok hivatalos lapja. Szerk.: P. Marton Bernát OP. M. O. P. XLVI. évfolyam, 1. szám, 1930. november. 335. old. Egyről-másról című rovat)

Kapcsolódó:

A szenteltvíz titokzatos ereje
A miseruhák és azok jelentései
Csodák sora!
Az abortusz gyilkosság! Minden abortusz.
Mi a baj a jógával?

.

Az Úr Jézus Szent Vére szabadítson meg minket és családtagjainkat minden megkötözöttségtől.