2016. május 20., péntek

Kit vegyek el feleségül?


Manapság megszégyenítően sok a szerencsétlen házasság, az elhidegült, felborult házassági kötelék. Rengeteg az ezzel kapcsolatos kínos csalódás, keserű kiábrándulás, lelkeket mérgező családi botrány, a döbbenetes számú válás, az asszonyok és férfiak csereberélése, a folyamatos többnejűség és többférjűség.

Megesik, hogy a gyermeknek 3–4 apja vagy 3–4 anyja is van és már nem is tudja  megállapítani, hogy melyik is az igazi szülője. Másszóval a szentségi házasság helyébe került a határidőre kötött és egyoldalúan felbontható, törvényes színezetű, de ponyva jellegű,  váltakozó szeretkezés és szabad párosodás. Ez se vallási, se nemzeti, se egyéni szempontból nem mehet így tovább! Mert pusztító, züllesztő, végzetes kárát vallják nemcsak a házastársak és gyermekeik, hanem Isten és a vallás ügye, az eszményiség és magának a nemzetnek, drága magyar hazánknak jelene és jövője is! 

Ha kutatjuk, hogy mi ennek a sok elhibázott, boldogtalan házasságnak és rengeteg válásnak az oka, rádöbbenünk, hogy gyökere legtöbbször a házastársak helytelen megválasztásában van. 

Idevág a nősülni óhajtó férfiban a kellő élet- és emberismeret hiánya, a meggondolatlanság, könnyelműség, az eljegyzés és házasság elhirtelenkedése, az érzékiség és szerelem észbontó elvakítása, a szépségnek vagy anyagi előnynek a nő jelleme fölé helyezése vagy kizárólagos értékelése, tehát a nő jellemtulajdonságainak semmibevevése, a vallási követelményekés szempontok háttérbe szorítása vagy teljes fitymátása, a jövendőbeliek egymás iránt való őszinteségének hiánya, a tudatlanság, járatlanság és így tovább.Ezért határoztuk el, hogy a nősülni óhajtó férfiakat előre felvértezzük azokkal az ismeretekkel és tudnivalókkal, amelyek alkalmasak arra, hogy már házastársuk kiszemelése előtt jobban felnyithassák szemüket és necsak a szemre, színre, külsőségre, érzékiségre és szenvedélyre hallgassanak, hanem a távoljövőbe is tekintő, józan ész ítéletével és lelkiismeretük szavának meghallgatásával is mérlegelhessenek és dönthessenek. 

A mai orvostudomány felismerte, hogy az emberi betegségek gyakoriságának csökkentését nem annyira gyógyszerekkel, vérsavókkal és műtőkéssel fogja elérni, mint inkább és elsősorban megelőző és elhárító gyógymóddal. 
Hasonlóképp a boldogtalan és szerencsétlen házasságok számát is nem annyira utólagos kezeléssel, törvényekkel és bírói ítéletekkel kell csökkenteni vagy gyógyítani, mint inkább és elsősorban megelőző, elhárító, tanító, felvilágosító, óvó útbaigazításokkal. Ez a jelen könyvnek is célja. 

Boldog volnék, ha e könyv csak egyetlen férfit is megóvna a házassággal kapcsolatos keserű csalódástól, kínos kiábrándulástól, marcangoló önvádtól, Isten törvényével való szembehelyezkedéstől és földi boldogságának végzetes összeomlásától. És még boldogabb volnék, ha e lapok csak egy férfit is hozzásegítenének a békességgel, megelégedéssel, örömmel, állandó szerelemmel és krisztusi szeretettel teljes, boldog, nagyon boldog házassághoz! 

A szerző - Tower Vilmos

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Kukkants be egy apácazárdába! Több száz éve senki sem látta, mi van belül

Olyan dolgot osztunk meg veletek, ami Magyarországon eddig még sosem volt látható. Az alábbiakban több olyan videót közlünk, mely megal...

Népszerű bejegyzések