2016. november 10., csütörtök

Csak az ima segít, a temetésen való jelenlét nem!

Amikor valaki „szentmisét mondat”, akkor ő maga és a miséző atya együttes felajánlást végez a Mennyei Atya felé, kérve Istent, hogy egyszülött Fia érdeméből teljesítse a mi kéréseinket is. 

Szentmisét nemcsak elhunytjaink lelki üdvéért ajánlhatunk fel, hanem nagyon sok más szándékra is. Például bűneink bocsánatáért, gyermekeink boldogságáért, jó házasságért, kéréseink teljesítéséért, hálánk és köszönetünk kifejezéséért, betegség, üldöztetés és megannyi emberi nehézségünk közepette, stb. Éljünk ezzel a lehetőséggel! Ugyanígy a család nagy eseményeit, változásait és jubileumait mindig a Jóistennel együtt ünnepeljük, szentmisét mondatva!
Nem elég szentmisét mondatni halottainkért, arra el is kell menni, sőt, azon meg is kellene gyónni és áldozni, hogy igazán egyesüljünk az áldozattal. Annál hatékonyabb a mise az elhunyt számára, minél jobban becsülte a szentmisét életében. Ha valaki teljes szívvel, imádságos lélekkel kapcsolódott be a szentmisébe, és hétköznapokon is eljárt misére, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az érte mondott szentmise hatékony legyen. A szenvedő lélek a temetése napján jól látja, hogy valóban imádkoznak-e érte, vagy csak éppen elmennek a temetésére. Amikor a Miatyánkot mondjuk a halott lelki üdvéért, az emberek csak hallgatnak, mintha nem is ismernék ezt az imát, vagy ezt csak a pap mondhatja, ők nem. Pedig az imának akkor van a legnagyobb hatása, ha minél több ember imádkozik egyszerre, ugyanazért a dologért! Csak az ima segít, a temetésen való jelenlét nem! Imádkozzatok azért a papért, akinek újmisés szentképét megkaptátok!  Amikor az újmisés áldással együtt kaptál  egy képet, elhangzott az  a kérés, hogy  imádkozz majd  azért a  papért, akinek  első  szentmiséjén  részt vettél.  Megtetted  ezt?  Imádkoztál  érte?  Lehet  ugyanis  a   papokról kritikákat mondani, lehet rosszalló megjegyzésekkel illetni őket, ki lehet beszélni hibáikat, de mi értelme  volna ennek? Sokkal nagyobb szükség  van arra,  hogy  a  hívek  imádkozzanak  a   papokért,  mindenekelőtt   saját plébánosukért és  lelkipásztoraikért,  hogy valamennyien  Istennek tetsző módon végezzék  papi  szolgálatukat!  Nekik  nagyon  megnyugtató,  hogy  az édesanyjukon kívül él legalább egy ember, aki biztosan imádkozik  értük minden nap. Akik megfeledkeztek erről, azok  a  jövőben imádkozzanak érte!  A  hívek  buzgó imádsága  nagy  erőforrás  minden  pap  számára.  Imádkozzunk azért,  hogy minden  pap  a mennyei Atya nevében, Jézus Krisztus személyében és a Szentlélek erejével végezze szolgálatát!


  Hívők imája a papokért
  
Mennyei  Atyánk!  Papjaid  életük  minden  napján  a  Te  nevedben  végzik szolgálatukat.  Adj  nekik   erőt,  hogy  szüntelenül   a  Te   jelenléted képviselői, a Te szereteted küldöttei, a Te gondviselésed eszközei és a Te  irgalmad közvetítői legyenek számunkra!
  Urunk, Jézus  Krisztus! A  papok  egész életük  során a  Te szeretetedben szeretnének élni. Segítsd őket, hogy  mindig a Te személyedben  cselekedve mutassák be  a  szentmisét, a  Te  küldöttedként hirdessék  az  örök  élet tanítását, és a Te megbízottadként szolgáltassák  ki az nekünk a Te  életet adó, és életünket megújító szentségeidet!  Szentlélek Isten! Te nem csak az  Egyházban, hanem minden papban is  élsz.  Segítsd a papokat sugallataiddal,  ötleteiddel és tanácsaiddal, hogy  papi életükkel jó példát mutassanak a fiataloknak és az evangélium hirdetésével
 Isten felé vezessenek minket!
  Pap imája
  
Mennyei Atyám!  Életem minden  napján a  Te nevedben  akarom végezni  papi szolgálatomat.  Adj  nekem   erőt,  hogy  szüntelenül   a  Te   jelenléted képviselője, a Te szereteted küldötte, a Te gondviselésed eszköze és a  Te irgalmad közvetítője legyek az emberek számára! Uram, Jézus  Krisztus! Egész  életem során  a Te  szeretetedben  szeretnék élni. Segíts engem, hogy mindig a Te személyedben cselekedve mutassam be a szentmisét, a Te küldöttedként  hirdessem az örök élet  tanítását és a  Te megbízottadként szolgáltassam  ki az  embereknek  életet adó  és  életüket megújító szentségeidet! Szentlélek Isten!  Te nem  csak  az Egyházban,  hanem minden  papban,  így bennem is élsz. Segíts  sugallataiddal, ötleteiddel és tanácsaiddal,  hogy papi  életemmel  jó  példát  mutassak  a  fiataloknak  és  az   evangélium hirdetésével sokakat vezessek Isten felé!Kapcsolódó cikkek:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Kukkants be egy apácazárdába! Több száz éve senki sem látta, mi van belül

Olyan dolgot osztunk meg veletek, ami Magyarországon eddig még sosem volt látható. Az alábbiakban több olyan videót közlünk, mely megal...

Népszerű bejegyzések