2016. november 17., csütörtök

Megdöbbentő! Ezt mondta a Sátán egy ördögűző papnak

Az alábbi írás egy ördögűzés alatt elhangzott szöveg írott verziója. 

Lucifer megvallja ördögi tervét az emberiség ellen


-A Szent Szűz nevében parancsolom neked, hogy mondd el az igazságot, ami Krisztus Egyházában történik!

-Jaj, azt a nevet ne, csak azt ne! Annak a névnek csak a hallatára végtelen kín fog el engem és bennünket démonokat. Nem akarok beszélni, de a Magasrendű Asszony beszédre kényszerít, te undorító pap. A Katolikus Egyház támadás alatt áll. Az ördögi erők elszabadultak annak a Jegyese felé, akit felfüggesztettünk a keresztre. Ez az utolsó csapás, amit az Egyházára mérünk. A pápa lemondatása megnyitja az utat a frontális támadásunkhoz. Az ott fent vissza akar térni a földre, hogy mikor, hol és hogyan, nem tudom, de érzem, hogy az a nap már nagyon-nagyon közel van. Az erőm egyre gyengül, ezért kell koncentrálnom, hogy visszanyerjem az energiáimat, hogy a milliárdnyi démonjaimat az Apostoli Szentszék ellen tudjam fordítani.Nem elég a korrupció, a pénzsóvárság, a botránykeverés, hanem egy olyan támadást kell indítani, amelynek a végkifejlete a Római Egyház pusztulása. 

-Isten nevében mondd meg, mit akarsz tenni Isten Szent Jegyese ellen?

- Kétezer éve már, hogy mi bukott angyalok az Egyház és a széplelkű politikusok segítségével megpróbáljuk véglegesen megsemmisíteni azt a szörnyűséges Názáreti teremtményt. Sajnos nem sikerült még mert a Mindenhatóhoz tartozik. Minden erőnk feleslegesnek bizonyult, mert a pokol kapui, ahogy azt az undorító Keresztre feszített mondta, nem kerülhetnek fölénybe. De mi nem adjuk fel. Folyamatosan támadjuk, sebezzük, véreztetjük megköszönve azoknak, akik ebben belülről a segítségünkre vannak és a kezünkre adták magukat. El kell foglalnunk a Keresztre szegezett földi helyettesének a trónját bármi áron is bármibe kerüljön is. A szemináriumok elnéptelenítésén dolgozunk a kolostorok bezáratásán, de nem sikerül a rácsok mögötti nők, férfiak imáját elhallgattatni.Vannak még fiatalok, akik az imádkoznak a zárdák csendjében. Az átkozottak! Azok mennyire ártalmasak nekünk akik az életüket szentelik a Magasságosnak.
- Isten nevében mondd el, hogy miben mesterkedsz? 

-Neeem, neem mondom el. 

- Elrendelem Krisztus Szent Vérére, hogy válaszolj a kérdésre. 

- Az Ott fenn már belefáradt a bűneitekbe, undorodik az emberek cselekedeteitől, és csalódott a nők magatartásától. A bűnben fuldokoltok. Az emberiség nagy része az enyém, spirituálisan halott és képtelen feléledni. Immáron sok érsek, püspök, pap teljes ellentétben vannak az Egyházatok hagyományaihoz képest, és nincsenek összhangban a pápai konzervativizmussal. A progresszivizmus, a zsinat utáni bizonyos nyitások mögött mi állunk. Mert zavart akarunk, széthúzást, megosztást Szent Péter Trónján(ahogy ti nevezitek) kívül és belül. Higgyétek csak továbbra is, hogy mindez a papocskák meséi, így a pokol felé igyekvők száma egyre nagyobb lesz. Most már sokat nem érnek. 
-A Szent Mártírok Szent Pio és Szent Bernadett nevében mondd meg az igazat Róma Egyházának jövőjéről? 

-Nem ismerem a jövőt. Azt csak Ő ismeri. Azt sem tudom, hogy a következő pillanatban mi fog történni, mert azt csak Ő tudja. Nem látok előre eseményeket, csak a jelent. Én csak egy vesztes vagyok, aki fellázadt és mindent elvesztett. Elvesztettem az Paradicsomi létet örökre. De egy célom van: minél több lelket magammal rántani a gyötrelmek királyságába.Így akarom megbosszulni a paradicsomból való kiűzetésemet. Ez az én örök bosszúm. Én nem vagyok örök, csak egy teremtmény vagyok mint ti, de sokkal erősebb, hatalmasabb, ügyesebb, ravaszabb mint ti. A ravaszságomat használom fel a tönkretételetekhez.

Elmondom még neked, te undorító pap, hogy rettenetes támadást provokálunk kit a Római Egyház ellen, megremegtetjük a falait, de nem karcoljuk meg a stabilitását. Gazdasági krízist generáltunk, hogy megszegényítsük a a világ népességét, elbátortalanítsuk, aki imádkozik és megmérgezzük a kapcsolatot így eltávolítva az embert Tőle. Semmit nem hagyunk ki és mindenre készek vagyunk ami elválaszthatja a teremtményt a Teremtőjétől.Mindaz ami rombolhat, keresztülvisszük. De most az Egyházra koncentrálunk, és ameddig a mi pusztító munkánk nem megy végbe nem nyugszunk meg. Kértem éveket attól aki Odafönt van. Most ez a mi időnk, tehát neki felkerekedünk annak tudatában, hogy az elnyert idő végéhez közelít. Hallom a Mindenható mennydörgését, aki az én semmi létemre emlékeztet és szófogadásra kényszerít az akaratom ellenére, de neki engednem kell. Az a pápa, aki a Rerum Novarum-ot adta ki, (szerk. "Az új dolgok",XIII. Leó pápa egyik enciklikája, amelyet 1891. május 15-én adott ki), látta amint a misét celebrálta, a démonokat, ahogy a fold felszínére jöttek és mindenütt szétszóródtak. Emiatt írta azt az utálatos imát az Égi Seregek Hercegének, amit mi megsemmisítettünk a szertartás végére. Mára már az egész föld teljesen teli van bukott angyalokkal, amiket ha a lélek szemével tudnátok nézni, látnátok, hogy az egész egy sötétség. Teljes sötétség. Ha látnátok a pokoli szörnyeket a világban körülöttetek, meghalnátok a félelemtől, annyira rettenetes alakúak. És mindezek ellenére mégsem hisztek.
- A Szentháromság nevében mondd meg, mit tervezel az emberiség ellen? 

- Elpusztítani minden erőmmel. Rabszolgasorsba taszítani. Egy szóval elkárhoztatni. Ehhez háborúkat, pusztítást, katasztrófákat kell provokálnom, hogy a végső elkeseredettség és istenkáromlás állapotába kerüljenek. A válságot súlyosbítanom kell, egyre több személyt kell nyomorba döntenem, reménytelenség állapotába vezetnem, ahonnan nem tud szabadulni. Aztán át kell radikálisan alakítanom az ún. polgári társadalmatokat egy nagy disznóóllá. Abban tocsogtatlak benneteket, majd onnan tovább húzlak a pokolba. A szolgáim már dolgoznak rajta, el kell végezniük a piszkos munkát, amit megparancsoltam nekik. A földet egy hatalmas temetővé alakítom, ahol a kevés túlélő kénytelen lesz engem imádni, és nekem szolgálni mintha egy isten lennék. És ez az én végcélom: az Ő helyére kerülni. Sokan szertartásban hódolnak nekem. mások megidéznek, míg mások imádnak. De nem tudják, hogy már el vannak kárhoztatva. Egy maroknyi euróért és némi szívességért cserébe nekem adják magukat a karmaim közé kerülve. Meglátjátok mit teszek az Egyházatokkal, micsoda egyház szakadást provokálok, legrosszabbat ami eddig történt. Meglátjuk mennyien kerülnek Őhozzá és mennyien én hozzám. Az idő a végéhez közeledik és én azon igyekszem, hogy minél több számban gyűjtsek közületek magam köré. Mindenki egyetlen úrként fog rám tekinteni, akkor is ha egy senki vagyok. 

- Szent Gemma Galgani, Szent Teréz, Gyermek Jézus és Szent Maria Goretti nevében mit kell csinálnunk, hogy legyőzzünk téged és megmentsük a lelkünket? 

- Neeem neem akarok beszélniiii! Az,az ott Fönn kényszerít, hogy válaszoljak. A Rózsafüzér imádság, az az átkozott korona, ami sok lelket elragad tőlünk és hatalmas ellenünk, egy kalapács, ami összenyom minket. Térjetek vissza az Egyházba, gyónjatok hetente és beszéljetek egymással gyakran. A hibáitokat tartsátok kontroll alatt és kölcsönösen segítsétek egymást. Szeressétek egymást és tükrözzétek vissza magatokban a Bizalom fényét. A békét egyedül a koronával a kezetek közt, a gyakori szentáldozással nyeritek el.

Menjetek misére odaadással és tisztelettel bármi ellenségesség árán is. Ő, csakis Ő tud benneteket megmenteni az örök kárhozattól: hatalmas védelmi pajzs a pokol, a kísértések és a Gonosz csábításai ellen. Imádkozzatok Benedek pápáért, aki sokat szenvedett az Egyházban elkövetett bűnökért, melyeknek súlya meggyengítette fizikailag és lelkileg, de le nem győzte. Imádkozzatok a bíborosokért, sokak közülük hozzám tartoznak, imádkozzatok a püspökökért, akiknek maguk felé hajlik a keze. Imádkozzatok a papokért, akiknek szükségük van a ti támogatásotokra. Imádkozzatok az ellenségeitekért, barátaitokért és az ismeretlenekért, a távoliakért és Ő emlékezni fog rátok. Az ott Fönn szomorú, mert nap mint nap látja, hogy sok gyermeke a Pokolba kerül a folyamatos jelenéseinek ellenére, aminek szinte senki sem hisz. Az Ő könnyeit öntsétek az irgalmas állapotért, amelyben sok lélek létezik, végükhöz közeledik és helyét átadja az égi büntetésnek.” Köszönet T. G. - nek a fordításértNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Kukkants be egy apácazárdába! Több száz éve senki sem látta, mi van belül

Olyan dolgot osztunk meg veletek, ami Magyarországon eddig még sosem volt látható. Az alábbiakban több olyan videót közlünk, mely megal...

Népszerű bejegyzések