2016. július 18., hétfő

Mi a baj a hamvasztással?


Részlet Csernoch János - Nagymagyarország utolsó prímásának - "A halottégetésről" c. könyvéből. (A teljes mű letölthető INNEN).

A kiváló könyvből kiderül, hogy a halottégetés valódi célja a pogány világnézet terjesztése, a társadalom kereszténytelenítése. Mögötte a szabadkőműves mozgalom állt, és előre megtervezett forgatókönyv szerint terjesztették el a világon. Prohászka szerint a könyv kimutatja "tárt vagy palástolt célját, mely nem egyéb, mint az egyháznak a társadalomból egy lépéssel ismét kijjebb való szorítása. Ez ... egyenlő volna az egyházgyűlölettel." 

Embert tűzbe dobni elégetni? Hmmm...
"Mennyire függ össze a hullaégetés a régi pogány világ eszméinek fölkarolása és terjesztésével, s mennyire tűzte ki magának célul a társadalom elkereszténytelenítését, a keresztény temetkezési szertartásoknak s maguknak a temetőknek eltörlését, onnét is kitetszik, hogy a keresztény népek híven ragaszkodtak a kereszténység által általános érvényre emelt temetkezési módhoz egészen a francia forradalomig. Az elpogányosodás e rémszázadában vonatott elő másfél ezredéves sírjából a hullaégetés eszméje. A tűznek, melynek rendeltetése lett volna a halottakat hamuvá égetni, egyúttal hivatása volt fölperzselni a fönnmaradt szokásokat, az egyház kezéből kiragadni a temetőket."

"A francia forradalom „általános szabadságának” védszárnyai alatt mindenki följogosítva érezte magát hozzátartozóinak hulláit tetszés szerinti módon eltemetni. Így történt, hogy sokan el sem ásták a hullákat, hanem egyszerűen kidobták, úgy hogy Párizs környékén kóbor kutyák a földön heverő emberi hullák húsából táplálkoztak."


"(...)különösen a szabadkőmíves páholyok karolták föl az eszmét s ma nincs már páholy Németországban, mely azt programjába föl nem vette volna. Legtovább vitte azonban Olaszország, hol (...) már külön hullaégető „templomaik” vannak, s magatartásukkal magának a római szentszéknek kárhoztató határozatát provokálták."

"A halottégetésnek ezen újabbkori történelmén vörös vonalként végig húzódik a katolikus egyház elleni gyűlölet. (...) (A szabadkőmívesség) a polgári házasságot azért karolta föl, hogy az egyház befolyása alól kiragadja a családot; a közös iskolát, hogy azt az oktatás teréről kiszorítsa; a halottégetést, hogy a keresztény temetési szertartásokat, s velők magokat a temetőket is megfossza vallási jellegüktől, az egyházat temetőitől. "

RK komment: Van olyan ismerősünk, aki halottégetőben dolgozik. 
Azt mondja, hogy akit hamvasztanak, annak elvágják a combhajlító izmait, mert ahogy ég a halott és húzódnak össze a szövetei, a teste "felül". Valamint hamvasztás után nem teljes hamut kapunk: utána jön a csontdaráló. 
Szép kilátások...
Kapcsolódó cikkek:
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Kukkants be egy apácazárdába! Több száz éve senki sem látta, mi van belül

Olyan dolgot osztunk meg veletek, ami Magyarországon eddig még sosem volt látható. Az alábbiakban több olyan videót közlünk, mely megal...

Népszerű bejegyzések