2016. július 18., hétfő

Mi a baj a hamvasztással?


Részlet Csernoch János - Nagymagyarország utolsó prímásának - "A halottégetésről" c. könyvéből. (A teljes mű letölthető INNEN).

A kiváló könyvből kiderül, hogy a halottégetés valódi célja a pogány világnézet terjesztése, a társadalom kereszténytelenítése. Mögötte a szabadkőműves mozgalom állt, és előre megtervezett forgatókönyv szerint terjesztették el a világon. Prohászka szerint a könyv kimutatja "tárt vagy palástolt célját, mely nem egyéb, mint az egyháznak a társadalomból egy lépéssel ismét kijjebb való szorítása. Ez ... egyenlő volna az egyházgyűlölettel." 

Embert tűzbe dobni elégetni? Hmmm...
"Mennyire függ össze a hullaégetés a régi pogány világ eszméinek fölkarolása és terjesztésével, s mennyire tűzte ki magának célul a társadalom elkereszténytelenítését, a keresztény temetkezési szertartásoknak s maguknak a temetőknek eltörlését, onnét is kitetszik, hogy a keresztény népek híven ragaszkodtak a kereszténység által általános érvényre emelt temetkezési módhoz egészen a francia forradalomig. Az elpogányosodás e rémszázadában vonatott elő másfél ezredéves sírjából a hullaégetés eszméje. A tűznek, melynek rendeltetése lett volna a halottakat hamuvá égetni, egyúttal hivatása volt fölperzselni a fönnmaradt szokásokat, az egyház kezéből kiragadni a temetőket."

"A francia forradalom „általános szabadságának” védszárnyai alatt mindenki följogosítva érezte magát hozzátartozóinak hulláit tetszés szerinti módon eltemetni. Így történt, hogy sokan el sem ásták a hullákat, hanem egyszerűen kidobták, úgy hogy Párizs környékén kóbor kutyák a földön heverő emberi hullák húsából táplálkoztak."


"(...)különösen a szabadkőmíves páholyok karolták föl az eszmét s ma nincs már páholy Németországban, mely azt programjába föl nem vette volna. Legtovább vitte azonban Olaszország, hol (...) már külön hullaégető „templomaik” vannak, s magatartásukkal magának a római szentszéknek kárhoztató határozatát provokálták."

"A halottégetésnek ezen újabbkori történelmén vörös vonalként végig húzódik a katolikus egyház elleni gyűlölet. (...) (A szabadkőmívesség) a polgári házasságot azért karolta föl, hogy az egyház befolyása alól kiragadja a családot; a közös iskolát, hogy azt az oktatás teréről kiszorítsa; a halottégetést, hogy a keresztény temetési szertartásokat, s velők magokat a temetőket is megfossza vallási jellegüktől, az egyházat temetőitől. "

RK komment: Van olyan ismerősünk, aki halottégetőben dolgozik. 
Azt mondja, hogy akit hamvasztanak, annak elvágják a combhajlító izmait, mert ahogy ég a halott és húzódnak össze a szövetei, a teste "felül". Valamint hamvasztás után nem teljes hamut kapunk: utána jön a csontdaráló. 
Szép kilátások...
Kapcsolódó cikkek:
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.